HYUNDAI ELANTRA, 2003 г/в, V-2 л., 140 л/с, цв.темно синий, АКПП, кож. салон

  89538121030

avto foto 934 henday 01

avto foto 934 henday 02

avto foto 934 henday 03